+37410 38 06 07 

TimeShift

Video On Demand

IP Television

Network Solutions                  

Հիմնական

Կորպորատիվ

YOUR ! TV

YOUR ! NET

info@yournet.am

     ALL RIGHTS RESERVED. ®. COPYRIGHT “ YOURNET ” ©. 2017    Տվյալ կայքում տեղադրված նյութերի չթույլատրված  օգտագործումն  արգելվում է: Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:

 

Կոնտակտային Տվյալներ

Հետադարձ կապ

ՀՀ, 0038, ք. Երևան Հալաբյան 35 հ.73

Հեռ:  +374 (10) 380607  +374 (60) 610607

E-mail:  support@yournet.am

 

Աշխատանքային ժամեր 10։00-20:00

Բաժանորդներիսպասարկման կենտրոն

Տեխնիկական աջակցություն՝ շուրջօրյա:

 

YOURnet-ի բաժանորդները մշտապես վայլում են բարձրակարգ և անխափան ինտերնետ ծառայությունը:

ՈՒՂԱՐԿԵԼ ՋՆՋԵԼ